Interneta veikala shop.isku.lv (turpmāk Interneta veikals) īpašnieks ir UAB “ISKU BALDAI” filiāle (reģistrācijas numurs 40003714278), adrese Katlakalna iela 6D, Rīga, LV-1073.


Pārdošanas līguma spēkā esamība, informācija par precēm un cenām
Pārdošanas noteikumi attiecas uz preču iegādi no Interneta veikala.
Interneta veikalā nopērkamo preču cenas ir norādītas pie precēm. Cenai atsevišķi tiek pievienota maksa par preces piegādi.
Piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa tiks uzrādīta pircējam, veicot pasūtījumu.
Informācija par precēm tiek sniegta Interneta veikalā pie katras preces atsevišķi.


Veicot pasūtījumu
Lai pasūtītu preces, vēlamās preces jāpievieno iepirkumu grozam. Lai veiktu pasūtījumu, jāaizpilda nepieciešamos laukus un jāizvēlas atbilstošo piegādes veidu. Pēc tam ekrānā tiek parādīta pasūtījuma kopējā maksa, kuru iespējams samaksāt, izmantojot bankas saiti vai citu maksājumu risinājumu.
Līgums stājas spēkā ar apmkasātās summas saņemšanu Internetveikala norēķinu kontā.
Ja pasūtītās preces nevarēs piegādāt tehnisku iemeslu dēļ vai kāda cita iemesla dēļ, pircējs tiks informēts pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda (t.sk. Piegādes izmaksas) tiks atgriezta 1-2 darba dienu laikā. Atkarībā no maksājuma veida, tas var aizņemt līdz 7 darba dienām.


Piegāde
Preces tiek nosūtītas uz šādām valstīm: Latvijas Republika
Piegādes izmaksas sedz pircējs un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta blakus piegādes veidam.
Piegādes laiku klients norāda vai nu pirms pasūtījuma veikšanas, vai Internetveikals pēc pasūtījuma veikšanas. Precēm, kuras nav noliktavā, piegādes laiks var būt 8-12 nedēļas vai ilgāks, atkarībā no preces pieejamības. Par precīzu piegādes laiku klients tiek informēts atsevišķi.
Sūtījumi Latvijas robežās parasti sasniedz pircēja norādīto galamērķi 3-7 darba dienu laikā no brīža, kad prece piegādāta Latvijas noliktavā un pārdošanas līgums ir stājies spēkā
Izņēmuma gadījumos, mums ir tiesības piegādāt preci 120 kalendāro dienu laikā.
Ja Interneta veikals ir paziņojis pircējam par piegādes problēmām un termiņu, kas pārsniedz 30 kalendārās dienas, interneta vietnē vai pasūtījuma apstiprinājumā, tiek piemērots Interneta veikala noteiktais termiņš.


Atteikuma tiesības
Pircējam pēc pasūtījuma saņemšanas ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no e-veikalā noslēgtā līguma.
Atteikuma tiesības nav spēkā, ja pircējs ir juridiska persona.
Lai izmantotu 14 dienu atgriešanas tiesības, pasūtītās preces nedrīkst izmantot citā veidā, kā vien pārbaudot preces atbilstību tādā veidā, kas ir atļauts preču pārbaudei fiziskajā veikalā.
Ja prece ir izmantota citiem mērķiem, nevis tiem, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par preces atbilstību vai uz tām ir lietošanas vai nolietojuma pazīmes, Interneta veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu, atbilstoši preces vērtībai.
Lai atgrieztu preci, jāiesniedz atteikuma pieteikums, veidlapa atrodama šeit – atteikuma pieteikums un jānosūta uz e-pasta adresi ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Preču atgriešanas izmaksas sedz pircējs, ja vien atgriešanas iemesls nav tas, ka atgriežamā prece neatbilst pasūtītajai (piemēram, nepareiza vai bojāta prece).
Pircējam ir jāatgriež prece 14 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš ir nodevis preci pārvadātājam iepriekš minētajā termiņā
Interneta veikals pēc atgriežamās preces saņemšanas, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas brīža, atgriež pircējam visas, uz līguma pamata, no pircēja saņemtās samaksas.
Interneta veikals var atteikties veikt naudas atmaksu, kamēr prece, kas ir līguma priekšmets, nav atgriezta vai pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka prece ir atgriezta.
Ja pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no Interneta veikala piedāvātā, lētākā, parastā piegādes veida, Interneta veikalam nav jāatlīdzina patērētājam izmaksas, kas pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar parasto piegādes veidu.
Interneta veikalam ir tiesības atkāpties no pārdošanas darījuma un pieprasīt no pircēja preces atgriešanu, ja preces cena interneta veikalā kļūdas dēļ ir ievērojami zemāka par preces tirgus cenu.


Tiesības iesniegt sūdzību
Interneta veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību vai defektu, kas jau pastāvēja preces piegādes brīdī, un kas kļūst acīmredzams divu nedēļu laikā no preces piegādes pircējam.
Pircējam ir tiesības ne vēlāk kā viena mēneša laikā sazināties ar interneta veikalu, sūtot e-pastu uz isku.riga@isku.lv vai zvanot pa tālruni: +37129204244.
Interneta veikals neatbild par defektiem, kas radušies pēc preces piegādes, patērētāja darbības vai bezdarbības dēļ (nepareiza lietošana, negadījums u.c.) vai dabiska nolietojuma gadījumā preces lietošanas dēļ ikdienā.
Ja Interneta veikalā iegādātajām precēm ir defekti, par kuriem Internetveikals ir atbildīgs, Interneta veikals salabos vai nomainīs bojātās preces. Ja preces nevar salabot vai nomainīt, Interneta veikals atmaksā pircējam visas ar pārdošanas līgumu saistītās samaksas.
Interneta veikals uz patērētāja sūdzību atbild rakstiski vai rakstiski atveidojamā formā 15 dienu laikā.


Tiešais mārketings un personas datu apstrāde
Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (t.sk. vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals nosūtīs jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tad, ja pircējs, ievadot e-pasta adresi mājaslapā, būs izteicis vēlēšanos un paziņojis par savu vēlmi saņemt tiešā pasta paziņojumus.
Pircējs var jebkurā laikā atteikties no uz e-pastu saņemt piedāvājumus un jaunumus, par to brīdinot mūs rakstot uz e-pastu, vai ievērojot norādījumus, kas norādīti piedāvājumu saturošajā e-pastā.


Personas datu nodošana trešajām personām
Ja apmeklētāji ir abonējuši Isku biļetenu un norādījuši savu e-pasta adresi, tā var tikt pārsūtīta trešajām personām. Biļetenu nosūtīšanas pakalpojumu nodrošina Webseller OÜ, Lahepea tn 9-54, 10617 Tallina.


Strīdu risināšana
Ja pircējam ir kādas pretenzijas saistībā ar Internetveikalu, tās jāsūta uz e-pasta adresi isku.riga@isku.lv vai jāzvana pa tālruni +37129204244.
Ja pircējs un Interneta veikals nespēj atrisināt strīdu vienojoties, pircējs var vērsties Patērētāju strīdu komisijā. Patērētāju strīdu komisija ir kompetenta izšķirt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp pircēju un Interneta veikalu. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu risināšanas platformā.