Isku-Yhtymä Oy privātuma politika

Personas datu apstrāde Isku-Yhtymä Oy

Datu pārzinis:
Isku-Yhtymä Oy (turpmāk “Isku”)
Uzņēmuma ID 0148884-5 
Mukkulankatu 19, PO Box 240
15210 Lahti, SOMIJA

Isku Group informācija ar reģistru saistītajos jautājumos:

Isku-Yhtymä Oy
Mukkulankatu 19, PO Box 240
15210 Lahti, SOMIJA

rekisterit@isku.fi

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Piemēram, jūsu vārds un adrese, kā arī informācija, kas attiecas uz jūsu pirkumiem, ir personas dati, kas attiecas uz jums.

Identificējama persona ir fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, pamatojoties uz vārdu, personas kodu, atrašanās vietas informāciju, tiešsaistes identifikatoru vai ar vienu, vai vairākām raksturīgām pazīmēm.

Kādu informāciju apkopojam?

Isku veido Isku Koti un Isku Interior, kas saviem klientiem piegādā sabiedrisko telpu iekārtojumu un augstas kvalitātes mēbeles, kā arī ar to saistītos pakalpojumus. Isku apstrādā personas datus, lai attīstītu savu darbību un klientu pieredzi, apstrādātu savu preču un pakalpojumu pārdošanu un mēbeļu pasūtījumus, kā arī sniegtu saistīto informāciju un pakalpojumus, izmantojot savus veikalus un digitālos kanālus.

Personas dati tiek apstrādāti, kad iegādājaties mūsu produktus vai pakalpojumus, izmantojot kādu no mūsu pārdošanas kanāliem. Piemēram, saistībā ar pirkumu, mēs apkopojam tādu informāciju kā jūsu vārds un adrese, lai mēs varētu piegādāt jūsu pirkumus uz pareizo adresi.

Standarta informācija par klientu:

  • Klienta numurs
  • Piereģistrēšanās datums
  • Vārds un uzvārds
  • Adrese un cita nepieciešamā informācija, piemēram, talefona numurs un e-pasta adresel
  • Personas kods kopā ar pieteikumu Isku kredītam
  • Uzņēmums vai darba vieta, intereses, hobiji, un cita līdzīga informācija
  • Atļaujas un aizliegumi mārketinga nolūkos
  • Uzņēmuma nosaukums vai organizācija, iekļaujot kontaktpersonu, nepieciešama identifikācija un adrese
  • Isku klienta konta informācija, lai isku speciālisti spētu atbildēt uz klientu jautājumiem

Klientu apkalpošanas servisa un komunikācijas informācija:

Mēs apkopojam nepieciešamos datus, kas attiecas uz informāciju par mājaslapas apmeklējumiem, pasūtījumiem, produktiem, pirkumiem, cenām, priekšrocībām, atlaidēm, piegādēm, maksājumu atgādinājumiem, klientu apmierinātību un sūdzībām.

Apkopojam informāciju par saziņu, mārketingu un satura,kā arī pakalpojumu izmantošanu, kas notiek, izmantojot dažādus kanālus, tostarp tālruņa un tērzēšanas ierakstus un lietotāju akreditācijas datus.

Mēs varam izmantot sīkfailus, lai apkopotu informāciju par Isku digitālajiem pakalpojumiem. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai nodrošinātu mūsu digitālo pakalpojumu funkcionalitāti, kā arī datu analīzes, mārketinga pielāgošanas nolūkos. Vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, varat lasīt mūsu vietnē https://interior.isku.com/en/cookies/

Ņemiet vērā, ka mūsu vietnēs Isku.fi un Isku.com var būt saites uz citu uzņēmumu vietnēm, kas nav Isku, un kuriem ir sava privātuma prakse. Šādos gadījumos iesakām iepazīties ar attiecīgo trešo pušu privātuma politiku.

Personas datus var apstrādāt un koplietot Isku Group struktūrvienībās un citos Somijas uzņēmumos, kas pieder grupai iekšējo procesu īstenošanai.

Kā un kādiem mērķiem izmantojam personas datus?

Isku izmanto personas datus, lai piedāvātu jums nepieciešamos pakalpojumus un produktus. Mums ir jābūt iespējai sazināties ar jums, izmantojot jūsu datus, ja mums ir nepieciešama papildu informācija par mūsu produktu iegādi un/vai piegādi. Mēs varam saglabāt jūsu kontaktinformāciju un pasūtījuma informāciju, kā arī informāciju par saziņu ar Isku komandas speciālistiem, kas saistīti ar klienta servisa nodrošināšanu, lai mēs varētu piedāvāt jums vispiemērotākos pakalpojumus.  

Isku rūpīgi izstrādā un uztur ar savu darbību saistītos personas datus. Piemēram, personas dati tiek apstrādāti, izmantojot statistikas un citas līdzīgas metodes. Mērķis piedāvāt tieši klientam nepieciešamo saturu, tādējādi, padarot klienta pieredzi patīkamāku un vērtīgāku. Ar šo mērķi saistītās darbības ietver biznesa operāciju plānošanu, attīstību un uzraudzību, kā arī klientu attiecību pārvaldību un analīzi, izmantojot dažādus kanālus, tostarp darbības, kas saistītas ar mērķtiecīgiem pakalpojumiem, komunikāciju, mārketingu, klientu apmierinātības aptaujām un citām līdzīgām funkcijām. Kad jūs pierakstāties uz mūsu pakalpojumiem, mēs apstrādājam datus, lai varētu jums piedāvāt vislabākos iespējamos pakalpojumus. Tas attiecas arī uz konkursiem un izlozēm, kas tiek rīkoti kā daļa no mūsu mārketinga aktivitātēm.

Pamatojoties uz likumīgām interesēm, mēs izmantojam jūsu sniegto kontaktinformāciju saziņai ar klientiem, piemēram, lai izstrādātu mūsu produktus un pakalpojumus un apkopotu klientu atsauksmes saistībā ar klientu apmierinātības aptaujām. Turklāt, mēs varam izmantot personas datus, kontaktinformāciju un pirkumu informāciju kā daļu no mūsu pakalpojumiem, lai piedāvātu jums labāku klientu apkalpošanas pieredzi. Mēs varam nosūtīt jums e-pasta ziņojumus par jūsu veiktajiem pirkumiem, lai sniegtu informāciju par citiem mūsu pakalpojumiem un produktiem, kas jūs varētu interesēt.  

Mēs aicinām savus klientus piedalīties mūsu klientu aptaujās. Ir iespējams sazināties ar noteiktām vai ierobežota skaita klientu grupām, lai pārbaudītu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Isku apstrādā informāciju, kas saistīta ar dažādiem jūsu pirkuma posmiem, kad tiek apstrādātas klientu atsauksmes vai sūdzības. To darot, mēs vēlamies nodrošināt, ka varam rīkoties atbilstoši situācijai un kopā ar klientu risināt dažādas situācijas, kas radušās izmantojot mūsu sniegtos pakalpojumus. Jūsu informācija tiek apstrādāta, lai garantētu ātru kompensācijas pieprasījumu un sūdzību izskatīšanu.

Mēs vēlamies uzlabot jūsu kā klientu pieredzi un padarīt mūsu pakalpojumus atbilstošākus un interesantākus. Tas palīdz mums piedāvāt pielāgotus pakalpojumus, izmantojot klientu segmentāciju. Piemēram, mēs varam piedāvāt papildu pakalpojumus un produktus, kas varētu interesēt tieši jūs, izmantojot mūsu digitālos kanālus.

Mēs apstrādājam informāciju, kas attiecas uz mūsu apakšuzņēmēju, partneru un piegādātāju kontaktpersonām, piemēram, kontaktinformāciju un citus datus, kas nepieciešami darījumu attiecību pārvaldībai, tādā veidā, kā to pieprasa mūsu uzņēmējdarbība.

Kā mēs uzglabājam un aizsargājam personas datus?

Dati tiek aizsargāti ar speciālu piekļuves sistēmu, programmatūru, ugunsmūriem un parolēm, kā arī citiem tehniskajiem līdzekļiem. Piekļuve klientu pārvaldības sistēmai tiek piešķirta tikai izraudzītiem darbiniekiem, kurus nodarbina Isku vai uzņēmumi, kas darbojas tā vārdā, vai uz tā uzdevuma pamata. Sistēmai ir definēti dažādi lietotāju līmeņi, un lietotājiem tiek piešķirtas tikai administratora vai skatīšanās tiesības uz nepieciešamo informāciju. Katram lietotājam tiek piešķirts personīgais lietotājvārds un parole, kas ir nepieciešami pieteikšanās laikā. Datu apstrādes tiesības tiek piešķirtas ierobežoti un uzraudzīti, pamatojoties uz darba pienākumiem. Lietotājiem ir saistošs konfidencialitātes līgums.

Kam mēs pārsūtām datus?

Mēs varam izpaust personas datus iestādēm, piemēram, lai atvieglotu ļaunprātīgas datu izmantošanas izmeklēšanu.

Apstrādes uzdevumu tehniskajā, komerciālajā un operatīvajā realizācijā Isku izmanto apakšuzņēmējus, kas darbojas tā vārdā, piemēram, saistībā ar mēbeļu transportēšanu un uzstādīšanu, vai norēķinu institūcijas rēķinu izrakstīšanai. Isku ir parakstījis līgumu par Vispārīgās datu aizsardzības regulas ievērošanu datu apstrādē ar sadarbības partneriem un apakšuzņēmējiem. Mūsu sadarbības partneri nenodod personas datus trešajām personām.

Ar klienta piekrišanu dati var tikt pārsūtīti Isku sadarbības partneriem vai apakšuzņēmējiem, Somijas Personas datu likuma ietvaros, tiešā mārketinga nolūkos.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES un EEZ saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tas nepieciešams Isku pakalpojumu tehniskajai realizācijai. Isku partneriem, kas atrodas ārpus ES, ir jāievēro privātuma prakse, kas attiecas uz datu pārsūtīšanu. Mēs veicam pasākumus, lai aizsargātu datus, kas tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, saskaņā ar Komisijas paraugklauzulām vai citiem piemērotiem līdzekļiem, piemēram, privātuma vairoga sistēmu.

Tomēr, ja notiks privātuma pārkāpums, kas apdraud jūsu datus, mēs nekavējoties informēsim jūs, saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Cik ilgi tiek uzglabāti personas dati?

Mūsu garo garantijas termiņu dēļ, klientu informācija tiek uzglabāta līdz pieciem gadiem. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, ir jāveic mūsu darbību uzskaite un jāuzglabā grāmatvedības materiāli likumā noteiktajā laika posmā. Mēs neuzglabājam datus, kas mums vairs nav nepieciešami.

Kādas darbības jūs varat pieprasīt?

Varat pieprasīt informāciju par saviem datiem un datu drošību, rakstot mums uz e-pastu rekisteri@isku.fi vai Isku-Yhtymä Oy, Data Privacy Manager, PO Box 240, 15210 Lahti, FINLAND.

Pieprasījumi jāparaksta un jāiesniedz rakstiski. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas. Ņemiet vērā, ka mēs varam pieprasīt papildu informāciju, lai pārbaudītu jūsu identitāti un iegūtu nepieciešamos paskaidrojumus, tādā gadījumā mēneša apstrādes periods tiek pārtraukts.

Mēs nosūtīsim apstiprinājumu par darbībām, ko esam veikuši jūsu pieprasījuma rezultātā (piemēram, apstiprinājumu par datu dzēšanu). Ja nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu, jūs informēs par tā pamatojumu. Jūsu pieprasījuma rezultātā izpaužamie personas dati tiks piegādāti rakstiski un nosūtīti pa pastu uz Jūsu norādīto adresi.

Datu pārbaude

Jums ir tiesības reizi gadā, bez maksas, iepazīties ar Isku reģistrā uzkrātajiem datiem, kas attiecas uz Jums. Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu kopiju, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu  rekisterit@isku.fi. Mēs piegādāsim datus jums, ja vien mums nebūs juridiska pamatojuma nedalīties ar datiem, un ja datu izpaušana nepārkāps jūsu vai citu personu tiesības.

Datu labošana

Jums ir tiesības labot vai atjaunināt visus kļūdainos vai nepilnīgos datus, kas attiecas uz jums. Labošanas pieprasījumu var nosūtīt uz rekisterit@isku.fi.

Datu dzēšana

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst ar jums saistītos datus no mūsu sistēmām noteiktās situācijās, piemēram, ja tie vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika sākotnēji vākti, vai ja vēlaties atsaukt piekrišanu par jūsu datu apkopošanu. Mēs nekavējoties dzēšam ar jums saistītos datus, ja mums nav likumīga pamata turpināt datu apstrādi, saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību.

Datu pārsūtīšana

Jums ir tiesības saņemt datus, kurus esat mums sniedzis, plaši izmantotā elektroniskā formātā, un pašam nodot datus trešajai personai.

Iebildumi pret datu apstrādi

Mēs varam apstrādāt jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm, kā daļu no mūsu uzņēmējdarbības pēc tam, kad esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda apstrāde nepārkāpj jūsu privātumu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz personiskiem apstākļiem. Jūs varat lūgt mūs dzēst attiecīgos datus vai ierobežot to apstrādi, kamēr tiek izskatīts jūsu iebildums pret datu apstrādi.

Turklāt, jums ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu datu izmantošanu tiešajam mārketingam vai profilēšanai. Jūs varat pārtraukt mārketinga ziņojumu saņemšanu, izmantojot saiti “Atcelt biļetenu”.

Datu apstrādes ierobežošana

Jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Kad jūsu datu apstrāde ir ierobežota, Isku parasti saglabā tikai jūsu datus. Jūs varat pieprasīt mums ierobežot apstrādi, ja ar jums saistītie dati nav precīzi, ja uzskatāt, ka apstrāde pārkāpj datu aizsardzības likumus vai ja esat iebildis pret savu datu apstrādi, un šis iebildums tiek izskatīts.

Ja uzskatāt, ka mēs neesam atbilstoši apstrādājuši jūsu datus, varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības dienestam.

Ar ko jūs varat sazināties saistībā ar datu drošības jautājumiem?

Isku-Yhtymä Oy, Data Privacy Manager
Mukkulankatu 19, PO Box 240
15210 Lahti, FINLAND

rekisterit@isku.fi